Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.07.2019 r.

Widzisz bowiem, że ten, który o północy udał się do przyjaciela i prosił go o trzy chleby i ponawiał swoją prośbę, nie został zawiedziony. … Jeśli zatem kochasz Pana Boga twego, to nie tylko sobie, ale i innym możesz pomóc. Bo któż jest większym przyjacielem naszym niż Ten, który za nas Ciało Swe wydał?

Św. Ambroży (+397)