Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 6, 1-6)

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony».
I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

ks. Dariusz Dębiński

Cytat Diecezja Warszawsko-Praska

Parafia pochodzenia

  Św. Mikołaja Bp, Grójec, AW

Data i szafarz święceń, wyświęcony dla

  03 czerwca 1984 r., Kard. Józef Glemp, AW

Data imienin

  19 grudnia

Studia, tytuły zawodowe, stopnie i tytuły naukowe

 • magister, PWTW, psychologia

Przebieg posługi kapłańskiej (parafie)

 • wikariusz, Św. Wojciecha BM, Biała Rawska, Diec. Łowicka, 04.06.1984 –13.11.1984
 • wikariusz, Św. Stanisława BM, Kutno-Łąkoszyn, Diec. Łowicka, 13.11.1984 –10.06.1987
 • wikariusz, MB Królowej Polski, Jabłonna, 10.06.1987 –19.08.1991
 • wikariusz, Nawrócenia Św. Pawła Ap., Warszawa-Grochów, 19.08.1991– 27.06.1992
 • wikariusz, Św. Marii Magdaleny, Warszawa-Ugory, 19.08.1991– 30.06.1995
 • wikariusz, Najczystszego Serca Maryi, Warszawa-Grochów, 30.06.1995 – 22.06.1996
 • proboszcz, Św. Barnaby Ap., Warszawa-Zacisze, 22.06.1996 – 01.02.2008, organizator parafii, budowniczy plebanii
 • proboszcz, NMP Matki Kościoła, Ostrówek, 01.02.2008 –10.08.2016
 • proboszcz, Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Pustelnik k. Mińska Maz., od 10.08.2016

Przebieg posługi kapłańskiej (inne)

 • podział diecezji, z AW, 25.03.1992

Odznaczenia

 • przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 23.12.2006

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content