Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 20, 1-9)

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

ks. Dariusz Dębiński

Cytat Diecezja Warszawsko-Praska

Parafia pochodzenia

  Św. Mikołaja Bp, Grójec, AW

Data i szafarz święceń, wyświęcony dla

  03 czerwca 1984 r., Kard. Józef Glemp, AW

Data imienin

  19 grudnia

Studia, tytuły zawodowe, stopnie i tytuły naukowe

 • magister, PWTW, psychologia

Przebieg posługi kapłańskiej (parafie)

 • wikariusz, Św. Wojciecha BM, Biała Rawska, Diec. Łowicka, 04.06.1984 –13.11.1984
 • wikariusz, Św. Stanisława BM, Kutno-Łąkoszyn, Diec. Łowicka, 13.11.1984 –10.06.1987
 • wikariusz, MB Królowej Polski, Jabłonna, 10.06.1987 –19.08.1991
 • wikariusz, Nawrócenia Św. Pawła Ap., Warszawa-Grochów, 19.08.1991– 27.06.1992
 • wikariusz, Św. Marii Magdaleny, Warszawa-Ugory, 19.08.1991– 30.06.1995
 • wikariusz, Najczystszego Serca Maryi, Warszawa-Grochów, 30.06.1995 – 22.06.1996
 • proboszcz, Św. Barnaby Ap., Warszawa-Zacisze, 22.06.1996 – 01.02.2008, organizator parafii, budowniczy plebanii
 • proboszcz, NMP Matki Kościoła, Ostrówek, 01.02.2008 –10.08.2016
 • proboszcz, Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Pustelnik k. Mińska Maz., od 10.08.2016

Przebieg posługi kapłańskiej (inne)

 • podział diecezji, z AW, 25.03.1992

Odznaczenia

 • przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 23.12.2006

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content