Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 12-15)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Filmoteka


Koncert kolęd w wykonaniu scholi dziecięcej Katarzynki, scholi młodzieżowej, zaproszonych muzyków i pana organisty. Kolędy i pastorałki odśpiewane zostały 24 grudnia 2015 roku o godzinie 23:00, tuż przed mszą świętą zwaną Pasterką.

Koncert kolęd w wykonaniu scholi dziecięcej Katarzynki, scholi młodzieżowej, zaproszonych muzyków i pana organisty. Kolędy i pastorałki odśpiewane zostały 24 grudnia 2014 roku o godzinie 23:00, tuż przed mszą świętą zwaną Pasterką.

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content