Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 2, 23 – 3, 6)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

ks. Dariusz Dębiński

Cytat Diecezja Warszawsko-Praska

Parafia pochodzenia

  Św. Mikołaja Bp, Grójec, AW

Data i szafarz święceń, wyświęcony dla

  03 czerwca 1984 r., Kard. Józef Glemp, AW

Data imienin

  19 grudnia

Studia, tytuły zawodowe, stopnie i tytuły naukowe

 • magister, PWTW, psychologia

Przebieg posługi kapłańskiej (parafie)

 • wikariusz, Św. Wojciecha BM, Biała Rawska, Diec. Łowicka, 04.06.1984 –13.11.1984
 • wikariusz, Św. Stanisława BM, Kutno-Łąkoszyn, Diec. Łowicka, 13.11.1984 –10.06.1987
 • wikariusz, MB Królowej Polski, Jabłonna, 10.06.1987 –19.08.1991
 • wikariusz, Nawrócenia Św. Pawła Ap., Warszawa-Grochów, 19.08.1991– 27.06.1992
 • wikariusz, Św. Marii Magdaleny, Warszawa-Ugory, 19.08.1991– 30.06.1995
 • wikariusz, Najczystszego Serca Maryi, Warszawa-Grochów, 30.06.1995 – 22.06.1996
 • proboszcz, Św. Barnaby Ap., Warszawa-Zacisze, 22.06.1996 – 01.02.2008, organizator parafii, budowniczy plebanii
 • proboszcz, NMP Matki Kościoła, Ostrówek, 01.02.2008 –10.08.2016
 • proboszcz, Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Pustelnik k. Mińska Maz., od 10.08.2016

Przebieg posługi kapłańskiej (inne)

 • podział diecezji, z AW, 25.03.1992

Odznaczenia

 • przywilej noszenia rokiety i mantoletu, 23.12.2006

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content