Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 2, 23 – 3, 6)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Księża Proboszczowie naszej parafii

1540-…
ks. W. Damięcki 1759-
ks. Mateusz Perczyński 1810-
ks. Aleksander Miłkowski 1817-1840
ks. Tomasz Mościcki 1840-1852
ks. B. Dydyński 1852-1853
ks. A. Stypułkowski 1853-1854
ks. Józef Krauze 1854-1855
ks. Adam Rytel 1855-1876
ks. Franciszek Jakubowski 1877-1886
ks. W. Cylnerowicz 1886-1889
ks. Józef Konarski 1889-1890
ks. Y. Adomityz 1891-1898
ks. J. Bojanek 1898-1899
ks. Ludwik Ułasiewicz 1899-1902
ks. Karol Bliziński 1902-1906
ks. Wacław Żebkowski 1906-1907
ks. Jan Józwiak 1907-1912
ks. Jan Podbielski 1912-1917
ks. Kacper Kwiatkowski 1918-1918
ks. Władysław Skrzeszewski 1919-1927
ks. Henryk Wielicki 1927-1928
ks. Jan Molak 1928-1932
ks. Anatol Sałaga 1932 – 12.12.1933
ks. Władysław Kulesza 12.12.1933 – 25.04.1947
ks. Józef Tomaszczyk 25.04.1947 – 24.04.1957
ks. Wacław Dziliński 14.07.1957 – 13.12.1977
ks. Tadeusz Wasiluk 13.12.1977 – 15.03.1982
ks. Witold Adam Górny 15.03.1982 – 24.06.1991
ks. Adam Żmijewski 01.09.1991 – 25.02.2007
ks. Józef Andrzej Podkoński 25.02.2007 – 06.03.2011
ks. Bronisław Janiszewski 06.03.2011 – 10.08.2016
ks. Dariusz Dębiński 10.08.2016 –

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content