Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 15, 9-17)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

ks. Józef Andrzej Podkoński

Cytat Diecezja Warszawsko-Praska

Parafia pochodzenia

  Św. Doroty DM, Pszczonów, Diec. Łowicka

Data i szafarz święceń, wyświęcony dla

  04 czerwca 1978 r., Kard. Stefan Wyszyński, AW

Data imienin

  19 marca

Studia, tytuły zawodowe, stopnie i tytuły naukowe

 • magister, PWTW, historia Kościoła,

Przebieg posługi kapłańskiej (parafie)

 • wikariusz, Św. Prokopa Opata, Błędów, AW, 05.06.1978 – 25.05.1981
 • wikariusz, Św. Floriana, Brwinów, AW, 25.05.1981 – 06.10.1981
 • wikariusz, Św. Mikołaja Bp, Grójec, AW, 06.10.1981 – 13.06.1984
 • wikariusz, Świętej Trójcy, Błonie, AW, 13.06.1984 – 10.06.1987
 • wikariusz, Św. Tomasza Ap., Warszawa-Ursynów, AW, 10.06.1987 – 21.06.1990
 • wikariusz, Św. Antoniego z Padwy, Mińsk Mazowiecki, 21.06.1990 – 15.04.1991
 • administrator, Bł. Honorata Koźmińskiego, Chrośla, 15.04.1991 – 13.10.1993, organizator parafii, budowniczy kościoła i plebanii
 • proboszcz, Bł. Honorata Koźmińskiego, Chrośla, 13.10.1993 – 22.06.1994
 • administrator, Św. Pawła Ap., Zakręt, 29.06.1994 – 12.02.1996
 • wikariusz, Chrystusa Króla, Warszawa-Targówek, 12.02.1996 – 22.06.1996
 • rezydent, Św. Marka Ew., Warszawa-Targówek, 22.06.1996 – 20.06.1997
 • proboszcz, Św. Ap. Piotra i Pawła, Wola Rasztowska, 20.06.1997 – 22.06.2005
 • proboszcz, Św. Jana Chrzciciela i Św. Wojciecha BM, Poświętne, 22.06.2005 – 25.02.2007
 • proboszcz, Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Pustelnik k. Mińska Maz., 25.02.2007 – 06.03.2011
 • rezydent, MB Królowej Polskich Męczenników, Warszawa-Grochów, 06.03.2011 – 21.08.2011
 • rezydent, Św. Jakuba Ap., Głowno, Diec. Łowicka, 21.08.2011 – 31.07.2013

Przebieg posługi kapłańskiej (inne)

 • podział diecezji, z AW, 25.03.1992
 • mieszkaniec, DKE Łomianki, od 01.09.2013

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content