Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 20, 1-9)

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Historia


Parafia Pustelnik w II połowie XVI wieku

Wzmianki o parafii Pustelnik w "Atlasie historycznym Polski - Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku część II Komentarz Indeksy" - 1973 - Polska Akademia Nauk Instytut Historii - Państwowe Wydawnictwo Naukowe Na Mazowszu w ciągu XVI w. notujemy rozwój sieci parafialnej, zwłaszcza na terenach nowego osadnictwa. I tak, na pograniczu ...

Regina Caeli laetare – Królowo nieba wesel się

Na aureoli (nimb) Matki Bożej jest napis: "REGINA COELI LAETARE ALLA QUIA QUEM MERUISTI PORTARE". Jest to fragment antyfony śpiewanej zamiast Anioł Pański w okresie Wielkanocym. Cytat "Regina Caeli laetare - Królowo nieba wesel się" - sanctus.pl Antyfonę odmawia się od Wielkiej Soboty do Świętej Trójcy wyłącznie Antyfonę odmawia się ...

Wzmianki historyczne

Wzmianki o miejscowościach powiązanych z parafią Pustelnik w "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich" 1880 - 1914 Tom IX, strona 309 - rok wyd. 1888 "Pustelnik, wś i fol., pow. nowomiński, gm. Dęmbe Wielkie, par. Pustelnik, posiada kościół par. murowany, urząd gminny, 129 mk., 114 mr. dwors., 153 ...

Księża Proboszczowie naszej parafii

... 1540-... ks. W. Damięcki 1759- ... ks. Mateusz Perczyński 1810- ... ks. Aleksander Miłkowski 1817-1840 ks. Tomasz Mościcki 1840-1852 ks. B. Dydyński 1852-1853 ks. A. Stypułkowski 1853-1854 ks. Józef Krauze 1854-1855 ks. Adam Rytel 1855-1876 ks. Franciszek Jakubowski 1877-1886 ks. W. Cylnerowicz 1886-1889 ks. Józef Konarski 1889-1890 ks. Y ...

Powstanie Pustelnika

Legenda W roku 1963 do ks. Proboszcza Wacława Dzilińskiego przyszedł jeden starszy mężczyzna, dawny mieszkaniec Pustelnika, od którego ks. Proboszcz usłyszał „wiadomości z historii Pustelnika”. Oto, co ks. Dziliński zapisał w kronice parafialnej. „W dawnych latach dzisiejszy Pustelnik miał się nazywać Czarnowody. Miała to być większa osada, a raczej miasteczko, ...

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content