Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 15, 9-17)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

ks. Tadeusz Wasiluk

Cytat Diecezja Warszawsko-Praska

Parafia pochodzenia

  Św. Barbary, Dołha, Diec. Siedlecka

Data i szafarz święceń, wyświęcony dla

  24 maja 1964 r., Kard. Stefan Wyszyński, AW

Data śmierci, miejsce pochowania

  14 kwietnia 2017 r., Cmentarz parafii MB Zwycięskiej, Warszawa-Rembertów

Studia, tytuły zawodowe, stopnie i tytuły naukowe

 • absolutorium, KUL, teologia pastoralna,

Przebieg posługi kapłańskiej (parafie)

 • wikariusz, Św. Wincentego à Paulo, Otwock, 25.05.1964 – 01.06.1967
 • wikariusz, Św. Wawrzyńca DM, Kutno, Diec. Łowicka, 01.06.1967 – 03.07.1968
 • wikariusz, Świętej Trójcy, Ząbki, 03.07.1968 –10.06.1972
 • wikariusz, wikariusz, Św. Józefa Oblubieńca NMP, Warszawa-Ursus, AW, 10.06.1972 –13.12.1977
 • proboszcz, Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Pustelnik k. Mińska Maz., 13.12.1977 –15.03.1982
 • proboszcz, Świętej Trójcy, Kołbiel, 15.03.1982 –15.06.1988
 • proboszcz, Narodzenia NMP, Mińsk Mazowiecki, 15.06.1988 – 30.06.1993
 • proboszcz, MB Królowej Polski, Jabłonna, 22.06.1993 – 23.08.2014

Przebieg posługi kapłańskiej (inne)

 • diecezjalny duszpasterz głuchoniemych, AW, 26.05.1964 – 1972
 • wicedziekan, Dekanat Siennicki, 03.04.1982 – 30.06.1987
 • dziekan, Dekanat Siennicki, 28.09.1987 –15.06.1988
 • dziekan, Dekanat Mińsk Maz. – Narodzenia NMP, 15.06.1988 – 13.06.1993
 • podział diecezji, z AW, 25.03.1992
 • mieszkaniec, DKE w Otwocku, 23.08.2014 – 14.04.2017 (†)

Odznaczenia

 • przywilej noszenia rokiety i mantoletu, AW, 12.09.1985
 • prałat, Kapituła Kolegiacka, 24.12.1992 – 2014
 • prałat emerytowany, Kapituła Kolegiacka, 2014 –14.04.2017 (†)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content