Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 06.11.2016r.

Ziarno padłszy w ziemię obumiera, rozkłada się i staje się już nie do użytku. Ale ponieważ się zepsuło, zbudzi się znowu i zazielenieje. Małe było, gdy padło w ziemię, będzie wspaniałe, gdy wstanie. Dla nas została stworzona pszenica i inne zboża. Jeśli to, co dla nas zostało stworzone, obumarłszy znów ożyje, czyż my, dla których powstało wszelkie zboże, nie zbudzimy się po śmierci?

Św. Cyryl Jerozolimski (+386)