Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 2, 23 – 3, 6)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

II NIEDZIELA ADWENTU – 04.12.2016r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś przeżywamy II Niedzielę Adwentu. Msze Św. w naszym kościele w/g porządku niedzielnego. Wieczorna Msza Św. o godz. 17.00. Do wspólnej modlitwy wszystkich serdecznie zapraszam.

2. W dzisiejszą niedzielę przypada także I Niedziela Miesiąca, Niedziela Adoracyjna. Po Mszy Św. o godz. 9.00 nabożeństwo adoracyjne. Procesji dzisiaj nie będzie.

3. Również dzisiaj, po wszystkich Mszach Św. do puszek przed kościołem, zbierać będziemy ofiary na pomoc materialną dla Kościoła na Wschodzie. Wszystkim za życzliwe wsparcie i pomoc serdecznie dziękuję. Bóg zapłać.

4. Wraz z Adwentem rozpoczęliśmy Roraty. W tym roku Roraty są odprawiane we wtorki, czwartki i soboty o godz. 6.45. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na nasze roratnie spotkania a szczególne zaproszenie kieruję do dzieci szkolnych i młodzieży gimnazjalnej.

5. We czwartek 08 grudnia, przeżywać będziemy uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Św. w naszej parafii będą odprawiane w tym dniu o godz. 6.45 i 17.00. Na godz. 17.00 zapraszam serdecznie dzieci z kl. III przygotowujące się do I Komunii Św. oraz rodziców dzieci. W tym dniu, rodzice wręczać będą swoim dzieciom medaliki.

6. Przy wyjściu z kościoła i w zakrystii są do nabycia poświęcone opłatki. Zadbajmy moi drodzy o to, aby na naszym stole był poświęcony opłatek, a nie tylko dla tradycji – jakiś opłatek. Ofiary złożone przy okazji nabycia opłatka, przeznaczone są na zakup oleju opałowego do naszego kościoła.

7. Są też już do nabycia świece Caritas – Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Dochód ze sprzedaży świec, przeznaczony jest na wakacyjną pomoc dzieciom najbiedniejszym.

8. W grudniu, w dni powszednie, jest jeszcze kilka wolnych intencji mszalnych. Jeśli ktoś byłby zainteresowany rezerwacją intencji, zapraszamy do zakrystii.

9. Przy wyjściu z kościoła, młodzież Oazowa sprzedaje wykonane własnoręcznie przez siebie ozdoby choinkowe, stroiki, łańcuchy a ministranci sianko pod opłatek na stół wigilijny. Zachęcam do nabywania tych unikalnych ozdób choinkowych jak również sianka. Młodzież Oazowa dochód ze sprzedaży ozdób przeznacza na wakacyjny wyjazd rekolekcyjny a ministranci na swoją wiosenną pielgrzymkę. Bóg zapłać wszystkim za wsparcie tej młodzieżowej inicjatywy.

10. Bardzo serdecznie pragnę podziękować mieszkańcom Pustelnika, którzy z racji nawiedzenia rodziny przez obraz MB Dobrej Drogi, zebrali ofiary na rzecz parafii. Przekazanych zostało 4.900 zł. Bóg zapłać Wam moi drodzy za pamięć i wsparcie dla parafii.

11. Równie serdecznie pragnę podziękować indywidualnym ofiarodawcom, za przekazane ofiary na remont naszych organów. Bóg zapłać Wam moi drodzy za pamięć i życzliwe wsparcie tego dzieła.

12. Powoli przygotowujemy się już do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Może któraś rodzina będzie wycinać niepotrzebne bądź przeszkadzające choinki czy świerki. Prosilibyśmy o taką informację, bo przydałyby się do dekoracji kościoła. Bardzo prosimy o taką informację.

13. Tegoroczną wizytę duszpasterską – tzw. „ Kolędę” rozpoczniemy zaraz po świętach od 27 grudnia. W tym roku, chciałbym odwiedzić rodziny zamieszkujące w Walercinie, Zawiesiuchach, Małkowie i w Krubkach. Szczegółowy program podam w przyszłą niedzielę.

14. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content