Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

II NIEDZIELA ADWENTU 04.12.2016r.

Albowiem przychodzi Jan na pustynię Judzką: pustynię z powodu braku nie ludzi, lecz obcowania z Bogiem; są tam bowiem ludzie, ale brak w nich Ducha Św. Tak więc miejsce przepowiadania odbija pustkę w duszach ludzkich, do których przepowiadanie zostało skierowane. Głosi również pokutę, ponieważ bliskie już jest Królestwo Niebieskie, przez które rozumie zerwanie z błędem, odwrócenie się od przestępstw, a po upokarzającym wyznaniu grzechów – mocne postanowienie świętego życia.

Św. Hilary z Poiters (+367)