Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

IV NIEDZIELA ADWENTU 18.12.2016r.

I tak Maryja porodziła bez udziału mężczyzny… Dziewicze poczęcie poucza nas, że Ten, który bez związków cielesnych wydał na świat Adama sprawiwszy, że wyszedł on z ziemi dziewiczej, ukształtował również bez związków cielesnych drugiego Adama w łonie Dziewicy. Pierwszy Adam wrócił do łona swej matki (to jest do ziemi); przez drugiego natomiast Adama, który do niej nie powrócił, ten, który był pogrzebany w łonie matki ziemi, został z niej wyprowadzony.

Św. Efrem (+ 373)