Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 15, 9-17)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 08.01.2017 r.

Ale Jezus wychodzi też z wody, gdyż podnosi ze sobą świat i widzi otwierające się niebiosa, które Adam zamknął dla siebie i swoich potomków, jak i raj płomiennym mieczem. I Duch daje świadectwo boskości, gdyż przybiega do równego; i daje się słyszeć głos z nieba, gdyż stamtąd był Ten, który otrzymał świadectwo; i jako gołębica, gdyż czci ciało, ponieważ i ono przez przebóstwienie jest Bogiem, choć daje się widzieć jako ciało.

Św. Grzegorz z Nazjanzu (+ 390)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content