Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 08.01.2017 r.

Ale Jezus wychodzi też z wody, gdyż podnosi ze sobą świat i widzi otwierające się niebiosa, które Adam zamknął dla siebie i swoich potomków, jak i raj płomiennym mieczem. I Duch daje świadectwo boskości, gdyż przybiega do równego; i daje się słyszeć głos z nieba, gdyż stamtąd był Ten, który otrzymał świadectwo; i jako gołębica, gdyż czci ciało, ponieważ i ono przez przebóstwienie jest Bogiem, choć daje się widzieć jako ciało.

Św. Grzegorz z Nazjanzu (+ 390)