Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

II NIEDZIELA ZWYKŁA 15.01.2017 r.

I dlatego zstąpił na Syna Bożego, który stał się Synem Człowieczym, przyzwyczajając się przez Niego mieszkać pośród rodzaju ludzkiego, spoczywać w ludziach i mieszkać w stworzeniach Bożych, spełniając w nich wolę Ojca i odnawiając ich ze starości grzechu ku nowości Chrystusa.

Św. Ireneusz (+ ok. 202)