Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

VII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.02.2017 r.

Bacz sam na siebie, przyglądaj się: za chwilę będziesz się modlił, przebacz więc z całego serca. Chcesz nie wadzić się ze swym nieprzyjacielem, wadź się pierwej z sercem twoim. Mów sercu swojemu: nie nienawidź! Jakżeż modlić się będę, jak powiem: „Odpuść nam nasze winy”. Mogę wprawdzie to powiedzieć, lecz jak powiem to, co następuje? „ Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”

Św. Augustyn (+430)