Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 12-15)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

VII NIEDZIELA ZWYKŁA 19.02.2017 r.

Bacz sam na siebie, przyglądaj się: za chwilę będziesz się modlił, przebacz więc z całego serca. Chcesz nie wadzić się ze swym nieprzyjacielem, wadź się pierwej z sercem twoim. Mów sercu swojemu: nie nienawidź! Jakżeż modlić się będę, jak powiem: „Odpuść nam nasze winy”. Mogę wprawdzie to powiedzieć, lecz jak powiem to, co następuje? „ Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”

Św. Augustyn (+430)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content