Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 20, 1-9)

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH 2017

 CZWARTEK 16.03.2017
 08.30  Msza Św. z nauką dla dorosłych (spowiedź od 8.00)
 10.00  Msza Św. z nauką dla dzieci ze szkoły podstawowej (spowiedź)
 11.30  Msza Św. z nauką dla młodzieży gimnazjalnej (spowiedź)
 17.00  Msza Św. z nauką dla dorosłych (spowiedź od 16.30)
 19.00  Msza Św. z nauką dla dorosłych (spowiedź)
  PIĄTEK 17.03.2017
 08.30  Msza Św. z nauką dla dorosłych (spowiedź od 8.00)
 10.00  Msza Św. z nauką dla dzieci ze szkoły podstawowej (spowiedź)
 11.00  Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej
 11.30  Msza Św. z nauką dla młodzieży gimnazjalnej (spowiedź)
 17.00  Msza Św. z nauką dla dorosłych (spowiedź od 16.30)
 18.15  Droga Krzyżowa dla dorosłych
 19.00  Msza Św. z nauką dla dorosłych (spowiedź)
  SOBOTA 18.03.2017
 08.30  Msza Św. z nauką dla dorosłych
 10.00  Msza Św. z nauką dla dzieci ze szkoły podstawowej i młodzieży gimnazjalnej
 16.00  Msza Św. z nauką dla dorosłych
 18.00  Msza Św. z nauką dla dorosłych
  NIEDZIELA 19.03.2017
 09.00  Msza Św. z nauką dla młodzieży starszej i dorosłych
 11.00  Msza Św. z nauką dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej
 12.30  Msza Św. z nauką dla dorosłych
 17.00  Msza Św. z nauką dla dorosłych

 

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content