Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 12.03.2017 r.

Aby jednak apostołowie powzięli wtedy całym sercem tak szczęśliwą i niezłomną myśl o swoim męczeństwie, trzeba było by pozbyli się zupełnie lęku przed czekającym Jezusa twardym krzyżem, aby nie wstydzili się Jego męki i nie gorszyli się ową cierpliwością, z jaką miał podjąć okrutne cierpienia – acz bez uszczerbku dla swej mocy i chwały – wziął Jezus Piotra, Jakuba i Jana, brata jego, i wszedłszy z nimi na górę wysoką, ukazał im swoją chwałę w całym blasku.

Św. Leon Wielki (+460)