Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 2, 23 – 3, 6)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 26.03.2017 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W naszej parafii, gościmy dzisiaj przedstawiciela Wydziału Misyjnego naszej diecezji. Dzielił się z nami przeżyciami z pracy naszych diecezjalnych misjonarzy a po Mszy Św. będziemy mogli nabywać pamiątki związane z misjami, z których dochód przeznaczony jest na pomoc misjonarzom z naszej diecezji pracującym w Sierra Leone na zachodnim wybrzeżu Afryki Środkowej. Wszystkim, za życzliwą pomoc serdecznie dziękujemy. Bóg zapłać!

2. Dziś porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Wieczorna Msza Św. o godz. 17.00. Bezpośrednio po Mszy Św. Katecheza Kursu Przedmałżeńskiego. Młodzież serdecznie zapraszam.

3. Nabożeństwo Gorzkich Żali zarówno dzisiaj jak i w każdą Niedzielę Wielkiego Postu, bezpośrednio po Mszy Św. o godz. 11.00. Do wspólnej modlitwy serdecznie wszystkich zapraszam.

4. Dzisiaj, po Mszy Św. o godz. 12.30 spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania. Młodzież proszę o konieczną obecność.

5. W piątek zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na Drogę Krzyżową. O godz. 15.30 Droga Krzyżowa z udziałem dzieci, Msza Św. dla nich o godz. 16.00. Wieczorna Msza Św. o godz. 17.00 a bezpośrednio po niej Droga Krzyżowa dla dorosłych.

6. W przyszłą sobotę przypada I Sobota Miesiąca. O godz. 16.00 Msza Św. w intencjach Kółek Żywego Różańca a po Mszy Św. nabożeństwo różańcowe. Wszystkich z Kółek Żywego Różańca i miłośników modlitwy różańcowej serdecznie zapraszam.

7. W przyszłą niedzielę przypada I Niedziela Miesiąca – Niedziela Adoracyjna. Po Mszy Św. o godz. 9.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo adoracyjne. Procesji jeszcze nie będzie.

8. W piątek 07 kwietnia przeżywać będziemy Drogę Krzyżową na ulicach Pustelnika. Zmieniony będzie porządek nabożeństw w tym dniu. Msze Św. 07 kwietnia będą odprawiane o godz. 17.00 i 18.00. O godz. 19.00 rozpoczniemy uroczystą Drogę Krzyżową. Bardzo proszę o przygotowanie rozważań stacji: Oazę, scholę, Państwa Nauczycieli z naszej szkoły, Panie Nauczycielki z Przedszkola, Strażaków, Koła Żywego Różańca, ministrantów, rodziców. Przejdziemy od naszego kościoła ul. Goździk do ul. Szkolnej i ul. Szkolną do Kościoła. Już dzisiaj na to modlitewne nasze spotkanie, Wszystkich Was bardzo serdecznie zapraszam.

9. Od przyszłego tygodnia, czyli od 03 kwietnia, można już zgłaszać Chrzty na święta. Chrzty są możliwe zarówno w pierwszy jak i w drugi dzień świąt podczas Mszy Św. o godz. 12.30.

10. W tym tygodniu, kancelaria parafialna będzie czynna tylko we środę i w piątek.

11. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Pustelnika i P. sołtysowi Pawłowi Mielcarzowi za zebrane ofiary na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego. Zebranych zostało 1310 zł. a na organy jako II ratę, zebranych zostało 310 zł. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Gorzanki i Panu Sołtysowi Bogdanowi Główka za zebrane ofiary na kwiaty i dekoracje do Grobu Pańskiego. Zebranych zostało 233 zł, oraz za ofiary na remont naszych organów. Zebranych zostało 50 zł. Bóg zapłać za życzliwą pamięć i pomoc.

12. Nasza parafia organizuje wyjazd do Czerwińska na Misterium Męki Pańskiej. Wyjazd będzie miał miejsce w niedzielę 02 kwietnia o godz. 7.30. Koszt wyjazdu 45 zł. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc. Osoby chętne mogą się zapisywać w zakrystii.

13. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content