Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 2, 23 – 3, 6)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 16.04.2017 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś, wraz z całym Kościołem przeżywamy Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Rezurekcja tradycyjnie o godz. 6.00. Zapraszam bardzo serdecznie Was wszystkich a szczególnie ministrantów, bielanki, Panie i Panów z Żywego Różańca, strażaków. Później Msze Św. o godz. 11.00 i 12.30. Wieczorem, Mszy Św. nie będzie. Po Mszy Św. o godz. 11.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Nowenna do Miłosierdzia Bożego. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.

2. Jutro, w Poniedziałek Wielkanocny, Msze Św. według porządku niedzielnego. Taca z drugiego dnia świąt, przeznaczona jest tradycyjnie na potrzeby KUL-u.

3. Nowenna do Miłosierdzia Bożego w Poniedziałek Wielkanocny, po Mszy Św. o godz. 9.00.

4. W dni Oktawy Wielkanocnej, Nowenna do Miłosierdzia Bożego po wieczornej Mszy Św. a we czwartek po Mszy Św. o godz. 8.00 rano.

5. W piątek z racji Oktawy Wielkiej Nocy, post nas nie obowiązuje.

6. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Miłosierdzia Bożego – Niedziela Miłosierdzia. Po Mszy Św. o godz. 9.00 uroczyste nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Każdy, kto w przyszłą niedzielę przed Najświętszym Sakramentem pobożnie odmówi Koronkę do Miłosierdzia Bożego, zyskuje odpust zupełny. Wszystkich do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.

7. Ofiary zbierane w przyszłą niedzielę na tacę, przeznaczone są na dzieła charytatywne Caritas w naszej diecezji.

8. Moi kochani! Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tak głęboko przeżywanych przez wielu z nas, dni Triduum Paschalnego i świąt Wielkanocy. Bardzo serdecznie pragnę podziękować Państwu nauczycielom za włączenie się i życzliwą pomoc przy rekolekcjach szkolnych, dyrekcji naszej szkoły za tak dobrą organizację. Bóg zapłać Wam moi drodzy! Jeszcze raz gorąco dziękuję wszystkim za zaangażowanie się w Drogę Krzyżową ulicami Pustelnika. Wszystkim mamom za zaangażowanie się i zorganizowanie bielanek, sypaczek. Dziękuję Wam za Waszą obecność, mamom za pomoc przy organizacji procesji. Dziękuję młodzieży Oazowej za pomoc w przygotowaniu dekoracji. Panu Sylwkowi za fotoreportaże na naszej stronie parafialnej. Wszystkim Paniom za przygotowanie feretronów, Państwu z Kółek Żywego Różańca. Dziękuję wszystkim, którzy wsparli w tym trudnym momencie nasze sypaczki kwiatami. Szczególne słowa podziękowania kieruję do ministrantów, do lektorów za Waszą obecność i czynny udział w tych tak ważnych w życiu parafii wydarzeniach. Bardzo serdecznie dziękuję naszej scholi, tej starszej i tej młodszej. Słowa uznania kieruje do P. Piotra – naszego organisty. Bardzo serdecznie pragnę też podziękować Wszystkim za ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego. Chciałbym też bardzo serdecznie podziękować naszym strażakom, za Waszą życzliwość, zaangażowanie, serce i taką szczerą chęć pomocy. Bóg Wam zapłać! Pozwólcie moi drodzy, że w tych podziękowaniach, szczególne słowa wdzięczności skieruję teraz do Pana Wiesława za Jego trud i pracę przed świętami niemalże do świtu. Wszystko udało się jednak zrobić, bardzo Panu dziękuję! Bóg zapłać! Gorące słowa wdzięczności i uznania kieruję także do P. Żanety, której to pracy i pomysłowości zawdzięczamy tak piękne kompozycje kwiatowe. Na koniec, chciałbym bardzo serdecznie podziękować ks. Tomaszowi za Jego obecność wśród nas i posługę, za przygotowane liturgie z ministrantami, za opiekę nad nimi. Bóg Ci zapłać księże Tomku! Wam Wszystkim moi drodzy za Waszą obecność, wspólną modlitwę, świadectwo wiary.

9. Na ten świąteczny czas, od nas pracujących w tej parafii, przyjmijcie kochani najserdeczniejsze życzenia. Zmartwychwstały Pan, niesie nam prawdziwą radość i wesele. Życzę Wam wszystkim jak również wszystkim Waszym bliskim, naszym gościom, tej Paschalnej radości, pokoju, wszelakiego dobra. To są dary Zmartwychwstałego Pana dla każdego z nas. Niech nowe życie, które przynosi nam Zmartwychwstanie będzie nowym w codzienności każdego z nas. Pan Zmartwychwstał! Szczęść Boże Wszystkim!

10. W tym tygodniu, kancelaria parafialna będzie czynna we wtorek, we środę i w piątek.

11. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content