Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 2, 23 – 3, 6)

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć.
On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką: «Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

Śp. ks. prał. Tadeusz Wasiluk

Cytat Diecezja Warszawsko-Praska

Śp. ks. prał. Tadeusz Wasiluk

Zmarł 14 kwietnia, pogrzeb 19 kwietnia 2017 roku w Warszawie-Rembertowie

Kuria Biskupia Warszawsko-Praska zawiadamia:
W Wielki Piątek, 14 kwietnia 2017 roku,
w Szpitalu Klinicznym MSWiA (ul. Wołoska)
we wczesnych godzinach rannych
zmarł w wieku 78. lat,
w 53. roku kapłaństwa
ś. † p.
Ks. prał. Tadeusz Wasiluk

B. proboszcz Parafii MB Królowej Polski w Jabłonnie

Ksiądz prałat Tadeusz Wasiluk urodził się 30 stycznia 1939 roku w Dołsze (Diecezja Siedlecka).

Święcenia kapłańskie przyjął z rąk kard. Stefana Wyszyńskiego 24 maja 1964 roku.

W posłudze kapłańskiej pracował jako wikariusz w parafiach: św. Wincentego a Paulo w Otwocku (1964-1967), św. Wawrzyńca DM w Kutnie (1967-1968), Świętej Trójcy w Ząbkach (1968-1972) oraz św. Józefa Oblubieńca NMP w Warszawie-Ursusie (1972-1977). W latach 1964 – 1972 był diecezjalnym duszpasterzem osób głuchoniemych Archidiecezji Warszawskiej.

W grudniu 1977 roku został mianowany proboszczem Parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku Mińskim i pełnił tę funkcję do 15 marca 1982 roku. Następnie był proboszczem Parafii Świętej Trójcy w Kołbieli (do 15 czerwca 1988 roku) oraz Narodzenia NMP w Mińsku Mazowieckim (do 30 czerwca 1993 roku). Sprawując te funkcje był jednocześnie wicedziekanem (kwiecień 1982 – czerwiec 1987) a następnie dziekanem (wrzesień 1987 – czerwiec 1988) Dekanatu Siennickiego. Jako proboszcz w Mińsku Mazowieckim był dziekanem Dekanatu Mińskiego – Narodzenia NMP (czerwiec 1988 – czerwiec 1993).

Przez dwadzieścia jeden lat (22.06.1993 – 23.08.2014) był proboszczem Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Jabłonnie. Po osiągnięciu wieku emerytalnego zamieszkał (w sierpniu 2014 roku) w Domu Księży Emerytów w Otwocku.

We wrześniu 1985 roku został odznaczony przywilejem rokiety i mantoletu. Biskup Kazimierz Romaniuk 24 grudnia 1993 roku powołał go do Kapituły Kolegiackiej w Radzyminie.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się
w środę, 19 kwietnia 2017 roku:

– o godz. 11.00 Msza Święta w Domu Księży Emerytów w Otwocku

– o godz. 14.00 Msza pogrzebowa
w Parafii MB Zwycięskiej w Warszawie-Rembertowie (ul. Grzybowa1).

Po Eucharystii nastąpi odprowadzenie ciała Zmarłego
na miejscowy cmentarz parafialny.

Dobry Jezu, okaż Ks. Tadeuszowi swoje miłosierdzie!

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content