Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 30.04.2017 r.

Bracia, gdzie chciał Pan, aby Go poznano? W łamaniu chleba. Jesteśmy zatem pewni: gdy łamiemy chleb, poznajemy Pana. Chciał On być poznany właśnie w ten sposób ze względu na nas, którzy Go wprawdzie nie widzieliśmy w ciele ale mamy pożywać Jego ciało.

Św. Augustyn (+430)