Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 12-15)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

V NIEDZIELA WIELKANOCNA 14.05.2017 r.

Co to znaczy: „W domu Ojca mego mieszkań jest wiele”. Czyż nie to, że się o siebie lękali? Toteż usłyszeć musieli: „Niech się trwoży serce wasze”. Któż bowiem z nich się nie lękał, skoro najbardziej zaufanemu i najodważniejszemu powiedział: „Zanim kogut zapieje, trzykroć się Mnie zaprzesz”. Słusznie się zlękli, ale skoro usłyszeli: „W domu Ojca mego mieszkań jest wiele” pocieszyli się i stali się ufającymi.

Św. Augustyn (+430)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content