Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 15, 9-17)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

Majówka przy kapliczce w Pustelniku

30 maja 2017 roku ks. Dariusz Dębiński odprawił Mszę Świętą przy kapliczce Matki Bożej, znajdującą się przy ul. Nadrzecznej w Pustelniku. Msza Św. sprawowana była w intencji wszystkich mieszkańców Pustelnika. Po Eucharystii odśpiewano litanię do Matki Bożej. Śpiew prowadził pan organista Piotr Pokwap. Nad całością skrupulatnie czuwał pan kościelny Wiesław Jackiewicz.
Serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę i publiczne wyznanie wiary. Szczególne podziękowania dla naszych scholanek i ministrantów.
Uroczysta majówka była ukoronowaniem codziennych majowych modlitw mieszkańców Pustelnika przed obliczem Matki Bożej.

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content