Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO – 04.06.2017 r.

Kimś wielkim, wszechmocnym w swych darach i dziwnym jest Duch Święty. Pomyśl, ilu nas tu teraz siedzi, ile dusz jest tu razem. A w każdym z nas działa On w odpowiedni sposób. Rozważ przez Niego oświecony, ilu jest chrześcijan w całej naszej diecezji, ilu w całej prowincji Palestynie! Spójrz oczyma duszy na całe państwo rzymskie i dalej na cały świat! My nie znamy wszystkich krain i ludów a On zna każdego po imieniu i udziela każdemu, czego do zbawienia potrzebuje. Popatrz na wielkiego Przewodnika i Dawcę łask.

Św. Cyryl Jerozolimski (+386)