Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 20, 1-9)

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Boże Ciało

W czwartek 16 czerwca 2017 r. prymicjant ks. Dawid koncelebrował wraz z ks. proboszczem Mszy Świętą o godzinie 11, po której procesyjnie udaliśmy się do czterech ołtarzy ulicami Pustelnika. W procesji uczestniczył także ks. Tomasz. Po zakończonej procesji ks. Dawid udzielił wszystkim błogosławieństwa prymicyjnego.
Ołtarze na procesję Bożego Ciała w tym roku przygotowali mieszkańcy:
– Pustelnika z ulic: Boczna, Nadrzeczna, Jaskółki i Spacerowa – I Ołtarz
– Choin – II Ołtarz
– Kątów Goździejewskich II – III Ołtarz
– Łęki – IV Ołtarz.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i wkład pracy oraz za liczne uczestnictwo we Mszy Świętej i procesji.

« z 4 »

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content