Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

XII NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.06.2017 r.

„A nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a duszy zabić nie mogą, ale raczej bójcie się tego, który i duszę, i ciało, może zatracić do piekła”. Ale dlatego właśnie głoście, ponieważ się śmierci boicie. To bowiem wybawi was od prawdziwej śmierci. Jeśli bowiem zechcą was zabić, to jednak nie pokonają waszej lepszej cząstki, chociażby nie wiedzieć jak usiłowali. Dlatego nie powiedział Pan: „a duszy nie zabiją” ale powiedział „duszy zabić nie mogą”. Choćby bowiem chcieli, nie pokonają jej. Tak więc, jeśli się obawiasz kary, to obawiaj się tamtej, która jest o wiele straszniejsza.

Św. Jan Chryzostom (+407)