Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.07.2017 r.

Złożyć Bogu w ofierze syna, córkę, zwierzęta, bogactwa roli – wszystko są to rzeczy zupełnie zewnętrzne. Złożyć Bogu siebie w ofierze i podobać się Mu nie przez zasługi jakiegoś innego bytu, ale przez własne – to przekracza w swej wielkości i wzniosłości wszelkie inne ślubowanie i kto tak postępuje, jest naśladowcą Chrystusa.

Orygenes (+254)