Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 12-15)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.07.2017 r.

Prawda Ewangelii jest bowiem najbardziej nieznaczna ze wszystkich nauk. Najpierw bowiem, gdy głosi Boga – Człowieka, Chrystusa zmarłego i zgorszenie krzyża, nie wydaje się mieć nawet pozorów prawdopodobieństwa. Porównaj taką naukę z tą, którą głoszą filozofowie, z ich księgami, ze wspaniałością wykładu, z kompozycją mów, a zobaczysz wtedy, o ile jest mniejsze nasienie przepowiadania Ewangelii od wszelkich innych nasion. Ale gdy one wzrosną, nie okazują nic porywającego, nic żywego, nic życiodajnego, całe są przegniłe i rozmiękłe… nasze natomiast przepowiadanie, które na początku wydało się nieznaczne, gdy zostanie zasiane … nie wzrasta w zioło, ale rozwija się w drzewo…

Św. Hieronim (+419)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content