Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.07.2017 r.

Prawda Ewangelii jest bowiem najbardziej nieznaczna ze wszystkich nauk. Najpierw bowiem, gdy głosi Boga – Człowieka, Chrystusa zmarłego i zgorszenie krzyża, nie wydaje się mieć nawet pozorów prawdopodobieństwa. Porównaj taką naukę z tą, którą głoszą filozofowie, z ich księgami, ze wspaniałością wykładu, z kompozycją mów, a zobaczysz wtedy, o ile jest mniejsze nasienie przepowiadania Ewangelii od wszelkich innych nasion. Ale gdy one wzrosną, nie okazują nic porywającego, nic żywego, nic życiodajnego, całe są przegniłe i rozmiękłe… nasze natomiast przepowiadanie, które na początku wydało się nieznaczne, gdy zostanie zasiane … nie wzrasta w zioło, ale rozwija się w drzewo…

Św. Hieronim (+419)