Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.09.2017 r.

I wiedzcie bracia, pobyt ciała na tym świecie jest krótki i trwa czas niedługi, obietnica zaś Chrystusowa jest wielka i przedziwna, i taki jest odpoczynek przyszłego królowania oraz żywota wiecznego. A cóż mamy czynić dla zdobycia tych dóbr? Nic innego jak wieść życie święte i sprawiedliwe, uważać sprawy tego świata za rzeczy obce i nie pożądać ich.

II List Św. Klemensa (II w)