Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 12-15)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.09.2017 r.

I wiedzcie bracia, pobyt ciała na tym świecie jest krótki i trwa czas niedługi, obietnica zaś Chrystusowa jest wielka i przedziwna, i taki jest odpoczynek przyszłego królowania oraz żywota wiecznego. A cóż mamy czynić dla zdobycia tych dóbr? Nic innego jak wieść życie święte i sprawiedliwe, uważać sprawy tego świata za rzeczy obce i nie pożądać ich.

II List Św. Klemensa (II w)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content