Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 12-15)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA – 01.10.2017 r.

„Pewien człowiek miał dwóch synów.” Nazywa ich swoimi synami, by ich pobudzić do pracy. „Tak jest, Panie” powiedział jeden. Ojciec mówi do niego „Mój synu”, ale on mu odpowiada nazywając go „Panem”. Nie nazwał go ojcem, i nie wypełnił jego polecenia… Nie powiedział: Który wam się zdaje (posłuszny), bo pierwszy powiedział „Idę”, ale „Który spełnił wolę swojego ojca?” I dlatego celnicy i nierządnice uprzedzą nas do królestwa niebieskiego, bo my wprawdzie przyrzekliśmy, ale oni wypełnili.

Św. Efrem (+373)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content