Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.10.2017 r.

Ponieważ zaś, najdrożsi bracia, za łaską Pana weszliście do domu, gdzie odbywają się gody, to jest do Kościoła Świętego, pilnie uważajcie bracia, aby Król wszedłszy nie znalazł na szacie waszego ducha nic takiego, co by musiał zganić.

Św. Grzegorz Wielki (+604)