Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.10.2017 r.

Ale wyzwolić się od wszystkiego, co taki urok wywiera na nas swoim pięknem, swoim bogactwem i swoją rozmaitością, można tylko wtedy, gdy w pięknie świata kocha się jego Stwórcę, a nie stworzenie. Ze słów Jego: „Będziesz miłował Pana, Boga twego, ze wszystkiego serca swego i ze wszystkiej duszy swojej, i ze wszystkiej myśli swojej” widać, że On bynajmniej nie chce, abyśmy węzeł naszej z Nim miłości rozluźnili dla czegokolwiek innego.

Św. Leon Wielki (+460)