Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 16-20)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.11.2017 r.

Chcąc bronić swoich tradycji nie tylko więc nie poddali się Prawu Bożemu, które ich prowadziło ku przyjściu Chrystusa, ale – co więcej – oskarżali Pana, że łamał Prawo uzdrawiając w szabat – czego akurat Prawo nie zabraniało. Sami zaś siebie nie oskarżali, że przez tradycję i wyżej wymienione prawo faryzejskie przestępowali przykazania Boże nie nauczając istoty Prawa, którą jest miłość Boga.

Św. Ireneusz (+ ok.202)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content