Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.11.2017 r.

Roztropne panny są te, które za życia ziemskiego wykorzystały dany im czas na działanie i przygotowały się do tego, aby pierwsze wyjść na spotkanie przychodzącego Pana. Głupimi zaś są te, które jako beztroskie i leniwe dbały tylko o dobra ziemskie zapominając o obietnicach boskich, nie żywiły żadnej nadziei zmartwychwstania. A ponieważ nie mogą wyjść naprzeciw z niezapalonymi lampami, proszą roztropne o pożyczenie oleju. Te im odpowiedziały, że nie mogą im dać, ponieważ mogłoby braknąć dla wszystkich, to znaczy, że uczynki i zasługi jednych nie mogą być pomocą dla drugich.

Św. Hilary z Poitiers (+ 367)