Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.11.2017 r.

Można te słowa Pana i w ten sposób rozumieć: temu, co ma wiarę i dobrą wolę w Panu, dane będzie przez Dobrego Sędziego choćby nawet, jako człowiek uchybił czemuś w swoim postępowaniu; ten zaś, co nie posiada wiary, utraci także pozostałe cnoty, które wydaje się w naturalny sposób posiadać.

Św. Hieronim (+419)