Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 15, 9-17)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 07.01.2018 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dziś przeżywamy Niedzielę Chrztu Pańskiego. Porządek Mszy Św. jak w każdą niedzielę. Po Mszy Św. o godz. 11.00 specjalne błogosławieństwo małych dzieci. Wszystkie dzieci serdecznie zapraszam.

2. W dzisiejszą niedzielę przypada także I Niedziela Miesiąca, niedziela adoracyjna. Po Mszy Św. o godz. 9.00 nabożeństwo adoracyjne. Do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszam.

3. W przyszłą niedzielę 14 stycznia rozpoczynamy tegoroczny Kurs Przedmałżeński. Młodzież planującą w niedalekiej przyszłości sakramentalny związek małżeński, serdecznie zapraszam. Spotykamy się na wieczornej Mszy Św. i bezpośrednio po Mszy rozpoczynamy katechezę.

4. Z całego serca pragnę podziękować wszystkim, którzy w minionym tygodniu gościli nas w swoich domach z wizytą duszpasterską. Bóg zapłać za życzliwe przyjęcie i przekazane na rzecz parafii ofiary.
W tym tygodniu z wizytą duszpasterską odwiedzimy:
W poniedziałek 8 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców Poręb. Początek wizyty od godz. 18.00.
We wtorek 9 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców Pustelnika zamieszkujących przy ulicach: Cichej, Krótkiej i Bocznej. Początek wizyty od godz. 18.00.
We środę 10 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców ulicy Słonecznej. Początek wizyty od godz. 18.00.
We czwartek 11 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców ulicy Warszawskiej mieszkających po stronie numerów parzystych od n-ru 40 do n-ru 2A. Początek wizyty od godz. 18.00.
W piątek 12 stycznia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców ulic: Warszawskiej po stronie numerów nieparzystych i ul. Wąskiej. Początek wizyty od godz. 17.00 oraz Goździk i Polnej, początek wizyty od godz. 18.00.
W sobotę 13 stycznia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Walercina Starego. Początek wizyty od godz. 9.00.; Walercina Nowego oraz tzw. „Główki”. Początek wizyty od godz. 9.00.
W przyszłym tygodniu, w poniedziałek 15 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców Cięciwy. Początek wizyty od godz. 18.00.
We wtorek 16 stycznia, chciałbym odwiedzić mieszkańców ul. Nadrzecznej od n-ru 1 do n-ru 17 po stronie numerów nieparzystych. Początek wizyty od godz. 18.00.
We środę 17 stycznia chciałbym odwiedzić mieszkańców ul. Nadrzecznej od n-ru 2 do n-ru 18 po stronie numerów parzystych. Początek wizyty od godz. 18.00.
We czwartek 18 stycznia, chciałbym odwiedzić mieszkańców ul. Nadrzecznej od n-ru 20 do n-ru 38. Początek wizyty od godz. 17.00.
W piątek 19 stycznia chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Zawiesiuch. Początek wizyty od godz. 17.00 oraz ulic Jaskółki i Spacerowej. Początek wizyty od godz. 18.00.
Natomiast w sobotę 20 stycznia, chcielibyśmy odwiedzić mieszkańców Cisówki. Początek wizyty od godz. 09.00.

5. Z racji trwającej wizyty duszpasterskiej bardzo serdecznie proszę, aby sprawy kancelaryjne umawiać wcześniej.

6. Przy wyjściu z kościoła jest do nabycia prasa katolicka.

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content