Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO – 07.01.2018 r.

Jezusa Chrystusa chrzci Jan, Duch Św. zstępuje w postaci gołębicy, Ojciec z nieba daje świadectwo… Czy widzicie w chrzcie Jezusa tajemnicę Trójcy Świętej? Jezus jest chrzczony, Duch Święty zstępuje w postaci gołębicy, Ojciec przemawia z niebios. … Przez przyjęcie grzechów ludzkich przez Syna Bożego, Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, rozpoczyna zbawienie człowieka.

Św. Hieronim (+420)