Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.01.2018 r.

„A potem, gdy Jan został uwięziony, przybył Jezus do Galilei przepowiadając Ewangelię o królestwie Bożym” itd. Słuszne to jest, że On sam zaczyna przepowiadać po uwięzieniu Jana: gdy zachodzi Prawo, wschodzi Ewangelia.

Św. Beda Wielebny (+735)