Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 12-15)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

III NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.01.2018 r.

„A potem, gdy Jan został uwięziony, przybył Jezus do Galilei przepowiadając Ewangelię o królestwie Bożym” itd. Słuszne to jest, że On sam zaczyna przepowiadać po uwięzieniu Jana: gdy zachodzi Prawo, wschodzi Ewangelia.

Św. Beda Wielebny (+735)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content