Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 25.02.2018 r.

Gdy czytano świętą Ewangelię, słyszeliśmy o wielkim widzeniu na górze, w czasie którego Pan Jezus ukazał się trzem uczniom: Piotrowi, Jakubowi i Janowi. „Oblicze Jego zajaśniało jak słońce” – to oznacza jasność Ewangelii. „Szaty Jego stały się białe jak śnieg” – to oznacza oczyszczenie udzielane przez Kościół, o którym to mówi Prorok: „A jeśli grzechy twoje byłyby jako szkarłat, jak śnieg wybieleją” (Iz 1,18). Eliasz i Mojżesz z Nim rozmawiali, bo łaska Ewangelii bierze świadectwo od Prawa i od Proroków. By krótko powiedzieć: w Mojżeszu jest Prawo, w Eliaszu – Prorocy, w Jezusie – Ewangelia…

Św. Augustyn (+430)