Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 20, 1-9)

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

Droga Krzyżowa ulicami Pustelnika

W dniu 23 marca 2018 roku wyruszyliśmy ponownie ulicami Pustelnika w Drogę Krzyżową z krzyżem. Drogę Krzyżową poprowadził proboszcz parafii Pustelnik ksiądz Dariusz Dębiński. Zaangażowanie się wiele osób i liczne uczestnictwo świadczy o tym, że wspólna droga z krzyżem ulicami naszej parafialnej miejscowości przyjęła się. Tradycję odprawienia w Wielkim Poście Drogi Krzyżowej ulicami Pustelnika zapoczątkował ksiądz Dariusz w 2017 roku.
Dziękujemy serdecznie za liczną obecność i świadectwo Waszej wiary.

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content