Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

II NIEDZIELA WIELKANOCNA – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – 08.04.2018 r.

Powiedział do nich: „Pokój wam. Jako Mnie posłał Ojciec i Ja was posyłam”. To znaczy: jak Bóg Ojciec wysłał Mnie jako Boga, tak i Ja, człowiek, wysyłam was jako ludzi. Ojciec wysłał Syna, gdy postanowił Jego wcielenie dla odkupienia ludzkości. Chciał, aby przyszedł na świat, żeby cierpiał, a jednak kochał Syna, którego posłał na mękę. Wybranych apostołów Pan nie wysyła dla zażywania radości świata, lecz jak sam został wysłany dla cierpienia, tak i uczniowie, mimo iż ich miłuje, są wysłani na świat, aby cierpieli.

Św. Grzegorz Wielki (+604)