Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

III NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15.04.2018 r.

Jeśli ktoś uważnie czyta Pisma (Starego Przymierza), to znajdzie, że jest w nich mowa o Chrystusie i że znajdują się w nich wyobrażenia nowego powołania. To jest bowiem ten skarb ukryty w roli, czyli na tym świecie – rolą bowiem jest świat – a jest on ukryty w Pismach, bo przez figury zapowiadające przyszłość i przypowieści, przedstawiono to, co nie mogło być zrozumiane po ludzku biorąc, nim przyszło wypełnienie tego, co przepowiedzieli prorocy, to jest przyjście Chrystusa.

Św. Ireneusz (+202)