Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22.04.2018 r.

Czynił to, do czego nawoływał, pokazał to, co nakazywał. Dobry Pasterz oddał za swe owce życie swoje, aby w naszym sakramencie w swe ciało i krew się przemieniać, i owce, które odkupił, nasycić pokarmem swego Ciała. Gardząc śmiercią wskazał nam drogę, jaką iść winniśmy, dał nam wzór, jaki mamy naśladować.

Św. Grzegorz Wielki (+604)