Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

V NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29.04.2018 r.

„Jeśli będziecie trwali we Mnie – mówi Pan – i słowa Moje w was będą trwały, cokolwiek będziecie chcieli, proście, a stanie się wam”. Trwając więc w Chrystusie, czego mogę pragnąć, jak nie tego tylko, co jest zgodne z wolą Chrystusa? Czegóż mogę chcieć trwając w Zbawicielu, jak tylko tego, co służy zbawieniu.

Św. Augustyn (+430)