Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

X NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.06.2018 r.

Nie ma co szukać i nie znajdziemy gdzie indziej Ducha Świętego jak tylko w ciele Chrystusa… Jeden bowiem chleb stanowi sakrament jedności, bo – jak mówi Apostoł – „wielu nas jest jednym chlebem i jednym ciałem” (1 Kor 10,17). I dlatego Kościół katolicki jest jedynie Ciałem Chrystusa, bo jego Zbawca jest Zbawcą swojego Ciała (Ef 5,23). Poza tym Ciałem nikogo nie ożywia Duch Święty, bo jak mówi sam Apostoł „miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który jest nam dany” (Rz 5,5). Nie jest bowiem uczestnikiem Bożej miłości ten, kto jest wrogiem jedności. Nie mają więc Ducha Świętego ci, którzy są poza Kościołem…

Św. Augustyn (+430)