Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 08.07.2018 r.

Łukasz powiada, że nie uczynił tam wielu znaków. Przecież, powiesz, powinien był uczynić. Gdy Go bowiem spotkało, że zdumiewali się czynami Jego, podziwiali Go, to dlaczego nie uczynił? Ponieważ miał na uwadze nie własne wyniesienie, ale patrzył na ich pożytek. A gdy go brakło, pominął to, co Jego dotyczyło, aby ich kary nie powiększać. Bacz jednak, po jakim czasie do nich przybył i po ilu cudach dokonanych, a mimo to nie ścierpieli Go, lecz znowu zapałali ku Niemu zawiścią.

Św. Jan Chryzostom (+407)