Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 20, 1-9)

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

XV NIEDZIELA ZWYKŁA – 15.07.2018 r.

Dobry i łaskawy Pan i nauczyciel nie strzegł dla siebie zazdrośnie swej mocy, ale dał ją uczniom i tak jak On leczył wszelką chorobę i niemoc, tak też i Apostołom swoim dał moc, aby leczyli wszelką chorobę i wszelką niemoc. Lecz istnieje wielka różnica między posiadaniem, mocą dawania i przyjmowaniem. On, cokolwiek czyni, czyni swoją mocą, oni natomiast, gdy działają, wyznają swoją słabość a zarazem moc Pańską, gdy mówią: „W imię Jezusa powstań i chodź”.

Św. Beda Wielebny (+735)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content