Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 28, 16-20)

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.07.2018 r.

Dał im skosztować chleba i wina, które przemijają aby w nich wzbudzić pożądanie swojego Ciała i swojej Krwi, które ożywiają. Dał im szczodrze rzeczy błahe, aby wiedzieli, że Jego dar najwyższy również będzie darmowy. Dał za darmo, choć mogli kupić od Niego, aby wiedzieli, że nie będzie żądał od nich zapłaty za rzecz nie do oszacowania. Bo On zapłaci cenę chleba i wina ale oni nie będą mogli zapłacić za Jego Ciało i za Jego Krew.

Św. Efrem (+373)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content