Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 15, 9-17)

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali».

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.08.2018 r.

Zrozumcie moi bracia co mówię. Jesteś człowiekiem a zatem masz ducha i ciało. Mówię: ducha, który nazywa się duszą; ona czyni że jesteś człowiekiem; składasz się bowiem z duszy i z ciała. Masz więc niewidzialnego ducha i widzialne ciało. Powiedz mi, co sprawia że żyjesz? Czy duch twój żyje dzięki twemu ciału, czy twoje ciało dzięki duchowi? Oczywiste, że ciało moje żyje dzięki duchowi. Czyż więc i ty chcesz żyć duchem Chrystusa? Jeśli tak, to bądź w Ciele Chrystusa!

Św. Augustyn (+430)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content