Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 12-15)

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

XX NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.08.2018 r.

„Kto spożywa Ciało moje i pije Krew moją, ma życie wieczne”. Nie ma więc go ten, kto tego chleba nie pożywa, ani tej Krwi nie pije, bo życie doczesne ludzie mieć mogą bez niego, wiecznego natomiast w żaden sposób.

Św. Augustyn (+430)

Copyright © 1540-2024 Parafia Rzymskokatolicka p. w.  św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku
Wszystkie prawa zastrzeżone.

Skip to content